اقتصادی

اقتصاد چین رکوردشکنی می کند

بر اساس این گزارش ، موسسه اقتصاد سرمایه پیش بینی کرده است که اقتصاد چین سال آینده در میان بزرگترین اقتصادها رشد کند.

تحلیلگران موسسه اقتصاد سرمایه پیش بینی می كنند كه رشد اقتصادی این كشور در سال آینده به 10 درصد افزایش یابد ، زیرا موسسات مختلف چشم انداز خود را از رشد اقتصادی چین بهبود می بخشند. طبق برآوردهای قبلی ، این اقتصاد سریعترین رشد در 20 اقتصاد برتر جهان خواهد بود. این آژانس نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری را با احتساب افزایش 0.5 درصدی پیش بینی کرده است.

جولیان ایوانز ، اقتصاددان ارشد موسسه گفت: “با نگاه به آینده ، به نظر می رسد اقتصاد چین پتانسیل زیادی برای رشد دارد.” پس انداز خانواده های چینی در مقایسه با ماه های اول سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که باعث افزایش جریان سرمایه در ماه های آینده خواهد شد.

به گفته موسسه اقتصاد سرمایه ، بحران بدهی هنوز هم یکی از بزرگترین تهدیدهای اقتصاد چین است که به ویژه با گسترش کرونا و نیاز به وام بیشتر برای مشاغل ، بدتر شده است. با این حال ، بانک خلق چین همچنان در بازارهای مالی قوی است و ادامه احیای رشد برای این روند ضروری خواهد بود. بحران مسکن تهدید عمده دیگری برای دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در گزارشی دیگر درباره اقتصاد چین ، سرمایه اقتصادی پیش بینی کرده است که یوان با در نظر گرفتن بخشهای اقتصادی قوی این کشور ، در سال آینده نیز به تقویت خود ادامه می دهد.

نظرسنجی قبلی توسط مدیران ارشد CNBC آمریکا نشان داد كه چین در سه ماهه دوم و سوم از اقتصاد آمریكا بهتر عمل كرده است و پاسخ دهندگان معتقد بودند كه این سه ماهه آخر سال است. ادامه دارد.

انتهای پیام