عمومی

الزام دوباره واحدهای صنفی به نصب برچسب قیمت

طبق اطلاعات سرخط نیوز
معاون سخنگوی شورای گیدل ، کوشا ابراهیمی‌میا در سخنرانی در ساعت 18:30 گفت: دلایل تصمیم گیدل برای نامگذاری کالاهای گیدئون “اختلاف قیمت” بوده است.

وی گفت: “طبق ماده 65 قانون اتحادیه های صنفی ، کلیه اتحادیه های صنفی موظفند لیست قیمت ها را به صورت عمومی منتشر کنند.”

“علاوه بر این ، مطابق ماده 63 آیین نامه ساختمان ، هر کالای وارداتی یا تولیدی ارزش گذاری می شود و قیمت پس از بازرسی توسط بخش جینر و وزارت امنیت وارد بازار می شود.

ابراهیم نیا ادامه می دهد: سرپرستان شورای شهر گیدل ، جمعی از بازرسان زندان ، وزارت سکوت و پلیس اقتصادی مرتباً بر بازار و قیمت ها نظارت دارند.

سخنگوی انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست که کالاهای ارزان قیمت را خریداری نکنند و از آنها خواست که “بدون قیمت خرید کنند”.

مجید ارگانهاف به کولا گفت که تحمیل برچسب قیمت ها بر روی کالا مانع از ازدحام جمعیت می شود.

وی با بیان اینکه تخلفات فردی در این زمینه بسته به وضعیت کشور متفاوت است گفت: دسته اول حملات عمدتاً شامل موضوعات غالب و سطح دوم تورم نیست.

جرد راگینی ، سخنگوی سرویس اصلاح تلفن ، اظهار داشت: بین نیمی و دو سوم این موارد مربوط به عدم افزایش قیمت است.

وی گفت: “برای جلوگیری از تخلف در زندانها ، همواره تمرکز بر شفافیت در قیمت کالاها وجود داشته است.”

راگینی خبرهای خوب را برای عموم اعلام می کند