اجتماعی

اینفوگرافیک / اثرات ظهور گونه های جدید جهش یافته Coronavirus

گسترش مداوم نوع جدیدی از كروناویروس باعث جهش در ویروس شده است و رشد ویروس در بدن میزبان باعث ظهور گونه های جدید می شود كه منجر به افزایش عوارض و مرگ و میر می شود. مطالعه ای که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است ، اثرات ظهور گونه های جدید کوروویروس جهش یافته را مورد بررسی قرار داده است. دوم ، رعایت نکات بهداشتی و فاصله فیزیکی و در نتیجه برش زنجیره انتقال ویروس ، برای جلوگیری از نتایج ذکر شده ضروری است. در این اینفوگرافیک خلاصه ای از نتایج این تحقیق مشاهده خواهید کرد.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده ها: دانشگاه شهید بهشتی