علمی و پزشکی

ببینید | خدمت بزرگ آیفون 12 به نابینایان و رعایت قوانین بهداشتی کرونا

مراجعه کنید |  خدمات عالی آیفون 12 برای نابینایان و مطابق با قانون بهداشت

سنسور LiDAR می تواند اشیا during را در هنگام تابش و حرکت دورانی به یک حسگر محاسبه کند و می تواند کل منطقه را به صورت سه بعدی ترسیم کند. یکی از عملکردهای این سنسور کور است که فاصله تا موانع را تعیین می کند و صاحب گوشی را لرزاند تا آنها به کسی یا چیزی برخورد نکنند. از همین عملکرد می توان برای حفظ فاصله اجتماعی در قرنیه استفاده کرد. منبع: آخرین اخبار