اقتصادی

تقاضای جهانی نفت ۸ درصد سقوط می‌کند

صندوق بین المللی پول گزارش جدیدی از شیوع ویروس کریمه منتشر کرده است. در مقایسه با سال 2020 ، تا سال 2020 ، تقاضای جهانی نفت به 8 درصد کاهش می یابد.

طبق گزارش ENA ، صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارشی درباره بی نظمی جهانی و بحران بحران 19 اعلام کرده است که قیمت نفت امسال 41 درصد پایین تر از سال 2019 خواهد بود. تأثیر مستقیم قیمت نفت پایین در تعادل تجارت خارجی در اقتصاد متفاوت است و این نشان دهنده وابستگی آنها به واردات و صادرات نفت است.

لین پیش بینی تقاضای جهانی انرژی برای سال 2020 توسط آژانس بین المللی انرژی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک). با فرضیات سازگار است.

براساس گزارشی که ماه گذشته توسط آژانس بین المللی انرژی منتشر شد ، انتظار می رود تقاضای جهانی نفت امسال 7.9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد ، اما این کمی بهتر از تخمین EPRDF از 8.1 میلیون بشکه در روز است. یک ماه پیش بود

با این حال ، آژانس بین المللی انرژی (IAEA) خاطرنشان کرد: افزایش اخیر موارد VV 19 و از سرگیری برخی محدودیت های قرنطینه در برخی کشورها تقاضای جهانی نفت را تا سال 2020 شک می کند.

براساس آژانس بین المللی انرژی ، جهان به طور متوسط ​​در سال 2019 92.1 میلیون بشکه در سال پر خواهد کرد.

پیش بینی می شود اوپک تا سال 2020 ، 8.9 میلیون بشکه در روز در مقایسه با سال گذشته 8.9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد ، اما در زیر سال 2019 قرار خواهد گرفت. ممکن است

صندوق بین المللی پول امسال 270 میلیارد دلار درآمد برای خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده است که قیمت نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته است. در مقایسه با سال 2019 ، رو به کاهش است.

انتهای پیام