استان ها

تهیه داروهای تقلبی برای پرورش در انبار

سرخط نیوز / خوزستان رئیس اداره دامپزشکی دزفول از پلمپ یک واحد غیرقانونی برای تهیه داروهای مزرعه خبر داد.

در مصاحبه با سرخط نیوز ، دکتر محسن ورجاوند اظهار داشت: در ادامه تحقیقات و ناهماهنگی در مورد یک فروشگاه در بازار سابق دزفول ، انواع داروها و واکسن ها که گاهاً جعل و به صورت غیرقانونی و با قیمت های گزاف انجام می شود ، فروخته می شوند. کشف و ضبط شد. .

وی افزود: این ماده غذایی هیچگونه شرایط و ضوابطی برای نگهداری دارو و واکسن نداشته و به همین ترتیب به دستور مقامات قضایی پلمپ شد.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول عنوان کرد: شهرستان دزفول دارای 9 درمانگاه دامپزشکی ، 6 داروخانه و دو آزمایشگاه دامپزشکی است و هیچ کمبود و محدودیتی در توزیع دارو و خدمات به کشاورزان وجود ندارد.

انتهای پیام