بین الملل

توهم تازه آمریکا و طرح اتهام علیه دیپلمات‌های ایرانی!

به گفته تلویزیون دولتی ایالات متحده سخنگوی وزارت امور خارجه مورگان اورتگا در بیانیه ای گفت فعالیت ایران در خارج از جمهوری اسلامی ایران “مخرب” بوده است.

این گزارش ادعا می کند که جمهوری اسلامی ایران فعالیت های مخالفان خارجی را کنترل می کند و برنامه ریزی برای حملات تروریستی در کشورهای مختلف دارد.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که دیپلمات های ایرانی در فعالیت های تروریستی دست داشته اند.

جالب اینجاست که این گزارش هیچگونه مدرکی در گزارش خصومت و جهت وزارت امور خارجه ارائه نمی دهد و جای تعجب دارد که مقامات آمریکایی فقط ادعاهای معمول خود را علیه جمهوری اسلامی عراق مطرح کرده اند.

این گزارش تنها چند روز پس از اعلام آمریكا اعلام شد كه شامل تحریم هایی برای وزیر كشور این كشور و چند مقام دیگر خواهد شد.

بر این اساس ، دادخواست جدید علیه وزارت امور خارجه به نظر جدید نیست و واشنگتن همواره چنین ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده است.

310311