اجتماعی

دو جوان عامل حریق بوستان ولایت دستگیر شدند

رئیس اداره فضای سبز در منطقه Terra گفت: “این دو جوان توسط پلیس دستگیر شده اند.”

به گزارش ENA ، سید آلبوفاز موسوی با تشریح جزئیات آتش سوزی در پارک دولتی اظهار داشت: “آتش نشانی خارج از فضای سبز پارک منطقه بود.”

وی با بیان اینکه در پارک دولتی تالابهای زیادی وجود دارد ، افزود: “امسال به دلیل باران ها علفهای هرز در حال رشد هستند.” امسال با افزایش بارندگی شاهد افزایش علفهای هرز در این مناطق هستیم.

نگوییم که پیش بینی می شود پشه ، سبز و درختان احتمال خشک شدن آتش در این منطقه را هنگام خشک شدن علفهای هرز افزایش دهند.

وی گفت: حضور وی در دستور کار علفهای هرز “شواهدی است مبنی بر اینکه دو جوان که وارد منطقه شده اند ، کمتر توسط شهروندان فراخوانده می شوند و در آتش سوزی گرفتار می شوند.” آنها توسط پلیس دستگیر شدند.

موسوف که با آتش نشانان صحبت می کرد گفت: “خوشبختانه اکنون حضور مأمورین شورای شهر و آتش نشانان کاملاً خاموش شده است.”
براساس وب سایت خبری شاه ، رئیس منطقه سبز منطقه در منطقه 19 اما در مورد اندازه مساحتی که در اثر آتش سوزی به وجود آمده توضیح داد – در حقیقت پیش بینی میزان خسارت غیرممکن است. با این وجود ، شاهدان عینی می گویند که کمتر از پنج هکتار آن را آتش زده است ، خوشبختانه آتش سوزی به هیچ درخت و درختچه ای نرسیده است و حتی یک بذر نیز آسیب ندیده است.

انتهای پیام