عمومی

رشد درآمدهای مالیاتی گلستان/۱۱۵ درصد مالیات ۹ ماهه امسال محقق شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی فیشر هزار جریبی در مصاحبه با استاد گفت که در سال های اخیر ، قانون بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به نفت ، به درآمدهای مالیاتی منتقل شده است.

وی با بیان اینکه امسال 644 میلیارد تن درآمد مالیاتی به گلستان اختصاص یافته است ، افزود: مالیات 9 ماهه از 99 استان به 115 درصد رسیده است.

هزار جریبی با استناد به محل درآمدهای مالیاتی طی 9 ماه گذشته گفت: 33 درصد درآمد مالیاتی از سازمان های غیردولتی مانند شرکت ها با 30 درصد افزایش ، 25 درصد از مالیات حقوق و 6 درصد از واحدهای صنفی و صنفی حاصل می شود.

به گفته مدیرکل مالیات گلستان ، شهرستان گلستان از نظر درآمد مالیاتی کمترین میزان را دارد و 0.4٪ از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می دهد که برای تأمین هزینه های منطقه کافی نیست.

وی همچنین جزئیات بسته مالیاتی جدید را برای حمایت از خسارت وارد شده به کرونا اعلام کرد.

“طبق بخشنامه جدید آژانس مالیات ملی ، همه گیری کووی 19 دوباره ظهور کرده و محدودیت های شدیدی را اعمال کرده است و برخی از مشاغل ، مشاغل و تعطیلی اجباری مناطق آسیب دیده (طبق گروه اقتصادی) همراه با پیامدهای اقتصادی کرونا از حمایت دولت بهره مند خواهند شد.”