استان ها

سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ گامی موثر در مسیر توسعه

به گزارش خبرگزاری سرخط نیوز کاوین ؛ هدایت الله جمالی پور ، فرماندار کداوین به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی گفت: “ما برای ساختن کشوری ابتدا باید به فرهنگ برویم ، به همین دلیل اولین مسئله در جهان تأمین زیرساخت های فرهنگی و آموزشی است.”
وی گفت: “اگر جامعه می خواهد به نتایج عالی برسد ، باید توسعه انسانی را به كامل برساند ، كه برای توسعه بسیار مهم است.”
وی انقلاب مردم ایران را یک انقلاب فرهنگی توصیف کرد و افزود: “از نظر آماری ، مسائل اقتصادی در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد بوده است ، بنابراین نگرانی عمده ای وجود نداشته است ، اما به نظر می رسد که منجر به رشد سریع اقتصادی شده است.” در طی آن سالها غفلت زیادی از جانب فرهنگ رخ داد و یک انقلاب مردمی به دنبال آن رخ داد.
وی گفت: شاید تهدیدهای دشمن و ضرب و شتم اقتصاد و فرهنگ کشور مانع از دستیابی به اولین ایده های انقلابی در حوزه فرهنگ شده باشد.
وی به نخست وزیر اشاره كرد: “اگرچه در برخی موارد می توانیم از آسیب دشمنان خود به خوبی استفاده كنیم ، اما دفاع مقدس دلیل خوبی بر این سال است ، اما به نظر نمی رسد كه ما می توانیم ارزش ها و موضوعات فرهنگی را به درستی در ساختارهای اداری ، نهادها و ساختارهای خود نهادینه كنیم.” . وی گفت: “در نتیجه ، کم توجهی به زمینه فرهنگی انقلاب وجود دارد.”
وی گفت: “در تمام سخنرانی هایی که وی در یک دهه گذشته انجام داده است ، این مسئله بسیار مورد توجه رهبران ارشد بوده است ، اما مقامات نتوانسته اند توجه کافی به این موضوع داشته باشند.”
جمالی پاپ گفت: فرهنگ و هنر بسیار احساسی و مثمر ثمر است و پیشکسوتان این حوزه همیشه منبع کار بوده اند و همیشه منبع کار بوده اند.
بعضی اوقات مانع از تأثیر مناسب عملکرد ما توسط بسیاری از جنبش های مهم فرهنگی در کشور می شود ، که این نشان دهنده لزوم پیوست فرهنگی به برنامه های اجرایی است.
وی گفت: تلاش ما در استان اولویت بندی روابط فرهنگی در پروژه ها است و توصیه همیشگی ما این است كه هرگز زبان و ادبیات فارسی را به عنوان اسیر جنگ در نظر نگیریم.
وی افزود: “اگر زبان ، فرهنگ و ادبیات ما زنده بماند به این دلیل است که هیچ دولتی تاکنون به زبان و ادبیات اعتماد نکرده است ، اما ما هنوز هم معتقدیم که دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند.”
وی افزود: ما معتقدیم اگر زبان و ادبیات ما در تاریخ ادامه یابد ، به دلیل آزادی صاحبان آن است و قطعاً این نگرش می تواند رشد این رشته را چندین برابر کند.
این مقام مسئول توضیح داد: مهم این است که در استان قزوین افراد فرهنگی مانند مشاوران دلسوز وجود داشته باشند و ما قطعاً انتقاد سازنده از این افراد را می پذیریم.
حاکم قزوین در ادامه گفت که اهل ادب سفیران بزرگی از فرهنگ سنتی هستند و بر لزوم رسیدگی به مشکلات آنها تأکید کرد.

46

لین