اجتماعی

شناسایی ۳۴ هزار ساختمان ناایمن در تهران/ ایمن سازی تنها۲۲۰ ساختمان

رئیس شورای شهر تهران به نوبه خود گفت: 34،000 ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد.

به گزارش ENA ، مونسون هاشمی صبح روز قبل از جلسه شورای شهر به خبرنگاران گفت که درمانگاه سینا تشخیص داده شده است و شهردار در میدان عمومی است. وی گفت: “ما از شهردار خواستیم تا پرونده را به دادگاه بیاورد.”

وزارت کار ، شهرداری و وزارت بهداشت گفتند که آنها مسئول این امر هستند و نتایج امروز اعلام می شود. وی در ساختمانهای ناامن تهران گفت: “بعد از پلاسكو ، چندین ساختمان در تهران گرفته شد و 34000 املاك.” در حال حاضر مشخص نیست که وی پس از ترک سمت خود چه خواهد کرد.

ما در شورای شهر اختیار قضایی نداریم و می توانیم به تصمیم کمیسیون ماده 100 عمل کنیم – هاشم گفت.
در این موارد قوانین عدالت با وزارت بهداشت و وزارت کار است ، در حالی که ما به وزارت بهداشت و وزارت کار اطمینان می دهیم.
انتهای پیام