مدیریت بیمار – سرخط نیوز

مشکل اصلی ما در این رابطه این است که افسران ما قادر به حل بحران به هیچ وجه نیستند و غالباً هنگام بروز بحران به صورت گیج کننده و غیر برنامه ریزی عمل می کنند. این مشکل سالهاست که در کشور ما وجود دارد و چندین دهه است که چندین کارشناس درباره لزوم آماده سازی برای این بحران هشدار داده اند.

نکته دیگر این است که در دهه های گذشته ، ما در امور مربوط به زمین لرزه به نادرست حرکت کرده ایم و بیشتر روی این موضوع تمرکز کرده ایم که زلزله چیست و کدام گسل ها فعال تر هستند. اما این مشکلات هیچ ارتباطی با ضعف ما در ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با زلزله زدگان ندارد و باید بیشتر به مباحث زلزله شناسی بر جامعه ما توجه کنیم تا بحث های تخصصی زلزله شناسی ، و سعی کنیم برای کاهش عواقب.

* عضو دانشکده پژوهشگاه لرزه نگاری
* منتشر شده در روزنامه جام جم | شنبه ، 10 مه 1999

خروج از نسخه موبایل