موشک دلتا 4 هوی در لحظه‌ پرتاب متوقف شد

مسئولان تیم پرتاب و پرتاب واحد موشکی دلتا (UELA) گفتند که پرتاب به دلیل اشکال فنی در تجهیزات زمینی به طور خودکار لغو شد و موشک Delta-4 و نصب آن آسیب ندید. با این حال ، بررسی دقیق علت لغو سنگین یک هفته طول خواهد کشید.

موشک سنگین Delta-4 قدرتمندترین وسیله پرتاب ماهواره ای اتحاد است که توانایی حمل حداکثر 29 تن محموله را به مدار و تا 13 تن ماهواره را دارد.

لین

با 72 متر دومین موشک بزرگ جهان بعد از Falcon O Space X است.

این دومین بار است که لانچر موشک Delta Satellite Rocket لغو می شود. روز پنجشنبه ، اولین پرتاب ماهواره به دلیل رانش زمین لغو شد.

2121