علمی و پزشکی

همکاری دانشگاه تهران در ساخت ردیاب های ویروس کورنا

آفتاب نیوز:

دکتر محمد رحیمیان ضمن تشریح اقدامات دقیق دانشگاه تهران در رابطه با بیماری Qovid 19 ، اظهار داشت: دانشگاه تهران آماده ارائه تمام تحقیقات و تحقیقات آزمایشگاهی است. با همکاری شبکه دانشگاهی متخصصان کشور ، “این برنامه راهبردهای مؤثر برای کنترل و درمان بیماری را در زمان مناسب پیاده سازی و به کار گرفته است.”

معاون صدراعظم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران ، سیستم كمكهای تنفسی مصنوعی ارزان قیمت را طراحی می كند و طرح تركیباتی را برای تولید كشور ، سیستم غربالگری بیمار تاج بر اساس مدل سرفه مداوم ، می سازد سیستمی برای پیگیری وضعیت افراد 19 ساله در خانه و درمان و تشخیص یکپارچه وی مهمترین اقدامات دانشگاه تهران در این زمینه را ذکر کرد.

“علاوه بر این ، کارگروه های علمی تخصصی با استفاده از رویکردهای بیوفیزیکی ، حسگرها و کیت های تشخیص ، درمان و ویروس واکسن را ارائه می دهند ، روشهای واکسن و تولید واکسن ، سیستمهای هوشمند و تحلیلی و مشاوره را در طول قرن نوزدهم ارائه می دهند.” او گفت وی ادامه داد: همچنین یک خوشه مشاوره کلان اقتصادی در طول قرن نوزدهم برای مطالعه و ارائه راه حلی برای جنبه های مختلف این بحران با حضور اساتید و کارشناسان دانشگاه های تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. “

دکتر رحیمیان با اشاره به جلسات تخصصی کارگروه اجتماعی دانشگاه تهران گفت: “این جلسات به منظور بررسی” پیامدهای اجتماعی شیوع و مطالعه تاج در ایران و راه های مقابله است. “با صاحبنظران در زمینه های مرتبط و مباحث خاص بیماری. راه حل های روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و دیگر برای رفع این پیامدها از جمله استراتژی انسجام اجتماعی با فاصله اجتماعی ، بررسی مشکلات در مدیریت بحران پیشنهاد شده است. و اقدامات انجام شده توسط دانشگاه تهران با همکاری سایر دانشگاه های کشور.

معاون صدراعظم تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “برگزاری جلسه تخصصی با عنوان” راهکارهای علمی برای جلوگیری از سرخوشی و مقابله با ویروس Covid-19 “از طریق یک جلسه مشاوره تخصصی در چهار گروه کاری”. Quaid 19 با رویکردهای بیوفیزیکی ، “سنسورها و ویروس های تشخیصی کیت 19” ، “ارائه درمان و روش های تولید واکسن برای ویروس Qoid 19” ، “سیستم های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده ها” و بحث در مورد اهمیت موضوع ، فعالیت در حال پیشرفت ایده ها در مورد اپیدمیولوژی شیوع بیماری ، ایجاد کیت های تشخیصی در سطح ملی ، تأثیر مهارکننده های مختلف محرک های زبانی ، واکسن ها و داروهای مؤثر و همچنین سایر زمینه های مورد نیاز برای تحقیقات در دانشگاه تهران از کارهای انجام شده در این زمینه. “

وی با تشریح جلسات تخصصی کارگروه اقتصاد کلان دانشگاه تهران گفت: تأثیرات آن بر اقتصاد ایران ، راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با راهبردهای مدیریت بحران و جلوگیری از پایداری اثرات آن در کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فنی تشکیل می شود.

دکتر رحیمیان یک برنامه جامع برای “داده کاوی هوشمند برای بازیابی از شرایط بحرانی Quaid 19” توسط کارگروه سیستم های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه ویروس Quaid 19 با هدف تشکیل گروه ارائه کرده است همکاری ملی با دانشگاه ها برای حمایت از استفاده از داده کاوی هوشمند در تهران برای مدیریت. تاج بحران گذشت ، مدیریت بحران و بازسازی کشور را برای بازگشت به شرایط مطلوب اعلام کرده است.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران ، ارائه سیستم یکپارچه ملی تلرادیولیگی ، توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، پردیس دانشکده های فنی ، با هدف دریافت تصاویر پزشکی دیجیتال گرفته شده توسط بیماران از دستگاههای پزشکی واقع در کلیه مراکز پزشکی. وی از دیگر اقدامات انجام شده در دانشگاه تهران از آمبولانس ها و بیمارستان های میدانی و گزارش های تخصصی آنها در اسرع وقت به پزشکان پزشکی عنوان کرد.

در پایان سخنان خود ، دکتر رحیمیان داده های رسانه های اجتماعی (حدود 4 میلیون پست) را برای تجزیه و تحلیل و گفتمان جامعه ایران در برابر Quaid 19 تهیه و سازماندهی کرد تا برنامه ریزی های بیشتر برای مسیر ملی اسکن برای تجزیه و تحلیل داده های هوشمند (در حال انجام) ، پردازش CT تصویر و اشعه ایکس برای تشخیص احتمال اشعه ایکس برای کاهش هزینه ها و امکان انجام ملی (تحقیق) و همکاری در ساخت نانو حسگرهای میکروسیالی برای شناسایی ویروس Covid 19 (در مطالعه) از دیگر اقدامات انجام شده و در حال انجام است. محققان و محققان دانشگاه تهران.