استان ها

هنرستان شهید آوینی شیراز در جشنواره نوجوان سالم برتر شد

به گزارش خبرگزاري فارس ، نهمین جشنواره بزرگسالان سالم یکی از دانش آموزان دبیرستانی برای ارتقاء سبک زندگی سالم و کنترل آسیب پذیری ، اعتیاد به مواد مخدر و آسیب های اجتماعی است. شهید آوینی شیرا در زمینه نمایش فیلم کوتاه و پویا به استانداردهای بالایی رسیده است.

حمرا واماگام اعلام کرد که هنرستان شهید شیرانی آنانی نهمین سال خود را در جشنواره بزرگسالان سالم به پایان رساند ، با کسب مقام اول امی هاشمی در فیلم کوتاه ، آریاس الرضایی دوم ، و پرشیا باربری سوم. .

به گفته مدیر مرکز هنرهای هنری شهدی آنیجین در شهررا ، نه جشنواره برای دانش آموزان سالم استان فارس برگزار شد: “این جشنواره با هدف افزایش شیوه زندگی سالم و افزایش خطر ، مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ، توانایی و جایگاه برگزار می شود. برداشت دانش آموزان اعمال می شود.

سرانجام ، وامیک خاطرنشان می کند که این مراسم اختتامیه نه تنها به دلیل برندگان اپیدمی تاج گذاری ، بلکه تجلیل از شباهت فکری در هنرها ، در مبارزه با مواد مخدر و استفاده از تمام توان جامعه و مبارزه با دانشجویان و دانشمندان انجام شده است.

48