علمی و پزشکی

۱۸ باشگاه ورزشی متخلف پلمب شد

کاتانو

محسن هادامی به ENA گفت: “از زمان شیوع ویروس کرونا ، اداره ورزش و جوانان پاکیدا از دستورالعمل ستاد ملی کرونا برای محدود کردن و بستن باشگاه های ورزشی پیروی می کند.”

وی گفت: اداره نظارت و نظارت اداره ورزش بر اساس اخبار و گزارش های مردمی و یا با پلیس و شبکه بهداشت و درمان فعالیت باشگاه های ورزشی را به صورت هفتگی بر اساس برنامه های نظارتی و در صورت مشاهده و تکرار تخلف کنترل می کند. توسط مالکان باشگاه در حال بسته شدن است.

18 باشگاه ورزشی تهاجمی منتشر شد

وی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون 18 پرونده تشکیل شده و به باشگاه های هشداردهنده هشدار داده شده است. آنها از ادامه فعالیت منع می شوند.

کادمی از ثبت نام 7000 ورزشکار پاکیدشتی در فعالیتهای هنری فردی و گروهی خبر داد و افزود: هم اکنون 135 باشگاه و باشگاه ورزشی در پاکیداکت فعالیت می کند که 25 باشگاه دولتی و 110 باشگاه خصوصی است. با توجه به وضعیت عروقی جامعه ، فعالیت این باشگاه ها بسته است ، بنابراین ما سعی می کنیم ورزش های مشابه را در هوا گسترش دهیم.

وی افزود: 86 درصد ورزشهای انفرادی این شهر مربوط به سایر شهرهای استان تهران است اما نیاز به توسعه دارد.

پکساداش با 350 هزار نفر جمعیت در 25 کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع شده است.