علمی و پزشکی

آذربایجان شرقی، استان برتر در حوزه پژوهش و فناوری معرفی شد

به گزارش تبریز آنلاین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزرای کشور و علوم در نمایشگاه بین المللی تهران آذربایجان شرقی با استان فارس و گیلا این مراسم را ارائه کردند. به عنوان یک منطقه بزرگ در تحقیقات و فناوری…

بر این اساس، نشان ممتاز پژوهشی و فناوری به استاندار آذربایجان شرقی و رئیس دانشگاه تبریز اعطا شد.

استانداران منتخب برای حمایت از پژوهش و فناوری از سوی وزارت کشور برای مستندسازی برنامه ها و فعالیت های پژوهشی استانی انتخاب شده اند و این چهارمین بار در سال های اخیر است که استان آذربایجان شرقی این مقام را کسب می کند.

در این مراسم از 23 نفر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور تقدیر شد.

48