اجتماعی

آغاز واکسیناسیون سالمندان ۷۰ سال به بالا از فردا

واکسیناسیون برای سالمندان 70 سال به بالا از فردا (شنبه تا اول ژوئن) آغاز می شود و افراد می توانند برای تعیین واکسیناسیون در وزارت بهداشت ثبت نام کنند.

به گزارش ESN ، طبق کانال تلگرامی وزارت بهداشت ، دکتر علیرضا رایس – سخنگوی دفتر تاجگذاری ملی گفت: بالاتر از آن ممکن است کسی باشد. در مرکز واکسیناسیون کرونا ثبت نام کنید

بر اساس تجربه دو هفته گذشته ، ما تصمیم گرفته ایم که با ثبت نام همه در salamat.gov.ir ، از آن برای خود جلوگیری کنیم و از گرفتگی عقب در مراکز واکسیناسیون جلوگیری کنیم.

شایان ذکر است که هفته گذشته افراد 75 تا 79 و 80 سال به بالا علیه وبا واکسینه شدند.

به گفته مقامات وزارت بهداشت ، سهمیه سالمندان تا 75 سال به بالا محافظت می شود و با اعلام گروه های سنی جدید سوخت جدیدی تأمین نمی شود. .

انتهای پیام