عمومی

آیا رئیس جمهور این 16میلیون نفر را جدی می گیرد؟

اول اینکه در 28 خرداد 1400 آقای رییسی 18 میلیون رای یا 5.6 ​​میلیون رای کمتر از حسن روحانی 23.6 میلیونی در سال 96 به دست آورد. اگرچه آقایان رضایی و قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات میان دوره ای (در مجموع 5 میلیون و 400 هزار نفر) هستند، اما این رقم 23 میلیون و 400 هزار نفر است. حسن روحانی در سال 96 کمتر از 200 هزار رای آورد.

نزدیک به 28.9 میلیون نفر در دور دوم انتخابات 1400 شرکت کردند، اما در حوزه های 96 این تعداد به 41.3 میلیون نفر رسید. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که چهار سال پیش 11.4 میلیون رای دهنده خشمگین بودند.

سوم: در سال 1396 یک میلیون و 200 هزار رأی باطل و سفید وجود داشت که در انتخابات سال 1400 به 3 میلیون و 700 هزار رأی رسید که افزایش 2 میلیون و 500 هزار رای داشت.

چهارم، تفاوت 11.4 میلیون نفری که در انتخابات 1400 رای نداده اند (نسبت به انتخابات 96) با اختلاف دو انتخابات گذشته (2.5 میلیون) با 2.4 میلیون رای که فاصله بین آنها 1.7 گزارش شده است. میلیون.

پنجمین اشتباه حسن روحانی او در سال 96 با اینکه بیش از 5 میلیون و 800 هزار رای از رئیس جمهور دریافت کرد، توجه چندانی به رقبای خود نداشت و رقبای خود را دست کم گرفت.

نتایج

*ابراهیم رییسی اکنون با 5 میلیون و 800 هزار رای رقیب خود حسن روحانی است. . با این حال، رایس خوش شانس است زیرا تقریباً همه مقامات (حتی اگر با حمایت مردم نباشند) کاملاً از ایوان حمایت می کنند و خبری از بازی و بازی او در دستگاه اجرایی نیست. بنابراین ما باید آنچه را که از دولت انتظار می رود چند برابر کنیم که دلیل بزرگی است.

*حالا آقای رئیسی به همین ترتیب می پرسد که نسبت به حریف خود (16.3 میلیون ایرانی) چگونه نگاه می کند؟ آیا او نیز مانند برخی افراد اصولاً کورکورانه تصمیم می گیرد که به آن رای ندهد یا وقتی به او می گویید کاری انجام دهید توجهی نمی کند؟ یا به قول برخی ادبیات دوستان این افراد ضد انقلاب و غرب گرا و دشمن و … هستند؟

به گفته رئیس جمهور، این 16 میلیون و 300 هزار ایرانی با همتایان خود برابری می کنند یا اینکه با رای ندادن و رای ندادن به آقای رایس سزاوار خشونت، طعنه و نفرین هستند؟

اگر ایرانی باشند و حق حیات داشته باشند، آیا رئیس جمهور به مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها فکر می کند؟

* اگر مشارکت این جمعیت مهم تلقی نشود، برندگان انتخابات 1404 نسبت به دهه 1400 افزایش قابل توجهی پیدا می کند. آیا این برای رئیس جمهور سیزدهم مهم است یا فکر می کنید 18 میلیون فعلی (نه تنها کاهش نمی یابد بلکه درصد افزایش هم نخواهد داشت) برای استفاده از قدرت کافی است؟

* هر پاسخی به این سوالات مقدمه ای بر دکترین سیاست داخلی در آغاز قرن جدید است.

1717