اقتصادی

احتمال افزایش ۷۰درصدی قیمت لبنیات

سخنگوی صنایع لبنی گفت: افزایش قیمت شیر ​​خام هنوز تأیید نشده است.

محمد رضا بنی طبا در مصاحبه با ISN پرسید که آیا قیمت شیر ​​خام افزایش یافته است یا خیر؟ وی گفت: افزایش قیمت شیر ​​خام هنوز تکمیل نشده است. متأسفانه هدف از انتشار این مقاله تحریک قیمت شیر ​​خام و برهم زدن تعادل بازار بود. انتقال شیر خام و محصولات لبنی از کالاهای گروه 1 به کالاهای گروه 1 ، حذف قیمت های اجباری ، یکی از شرایط موجود در مقر سازمان تنظیم مقررات بود.

وی افزود: “در هر صورت ، اگر قیمت گذاری سیستماتیک همچنان در دستور کار دفتر مرکزی و آژانس پشتیبانی قرار داشته باشد و قیمت مجاز 6 هزار و 400 تن به ازای هر کیلوگرم شیر خام است – قیمت 4500 تن قبلاً بیش از 2 هزار تن – 70 درصد تولید شیر طبیعی نیز گران خواهد بود.

سخنگوی صنایع لبنی افزود: “ما شیر خام و لبنیات را برای کنترل عرضه و تقاضای بازار از گروهی به گروه دیگر ارائه می دهیم و قیمت گذاری می کنیم.” این اقدام قطعاً برای مصرف کننده مفیدتر خواهد بود.

سرانجام وی گفت که شیر خام در حال حاضر با قیمت هر کیلوگرم مزارع 4500 تن فروخته نمی شود و بیش از 5 هزار تن قیمت دارد ، به این معنی که قیمت سفارش فقط روی کاغذ و در بازار است. از هرکسی سفارش می گیرد

انتهای پیام