اقتصادی

احتمال کاهش پروازهای خوزستان با گسترش کرونای انگلیسی

ایسانا / کوزستان وی گفت: “با توجه به تصمیمات ستاد ملی تاج در مورد گسترش تاج انگلیس و انجام پروازها به كوزستان ، ممكن است بتوانیم تعداد پروازها به كوزدستان را كاهش دهیم.” البته هنوز هیچ چیزی علنی نشده است.

سید مهدی رزاز در گفت وگو با سرخط نیوز ، در مورد وضعیت پرواز فعلی در فرودگاه های کوزستان صحبت کرد.

وی افزود: “همه فرودگاه ها با سموم دفع آفات درمان می شوند و وضعیت سلامت مسافران قبل از عزیمت از طریق نرم افزار ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تأیید می شود”

وی گفت: ماسک در تمام بخشهای فرودگاه اجباری است و پروازها با 60 درصد ظرفیت مسافر انجام می شود. همه این اقدامات مطابق با پروتکل های بهداشتی است.

وی گفت: “با در نظر گرفتن تصمیمات ستاد مرکزی تاج ملی در مورد توزیع کرونا انگلیس و انجام پروازها به کوزستان ، شاهد کاهش تعداد پروازها به و از کرستستان هستیم.” البته هنوز چیزی اعلام نشده است ، اما به دلیل وخیم تر شدن اپیدمی وبا احتمالاً پروازها کاهش می یابد.

به دلیل صنعتی بودن استان قزاقستان ، برخی پروازها باید همیشه انجام شود ، اما با توجه به وضعیت فعلی در استان قزاقستان ، ممکن است تعداد پروازهای مسافران به و از کوزستان کاهش یابد.

رزاز افزود: در حال حاضر هیچ مقصد خارجی در کودستیا وجود ندارد ، بنابراین مسافران عراقی که باعث کرونا انگلیس در این استان شده اند از طریق زمینی وارد منطقه شده اند. در حال حاضر هیچ پرواز مسافری خارجی به فرودگاه کوزستان وجود ندارد و فقط یک پرواز باری از کویت دارد که سه بار در هفته انجام می شود.

انتهای پیام