عمومی

از مسئولان توقعی نیست،خودمان برای کانون وکلا چه کرده ایم؟

به مناسبت کانون وکلای دادگستری، شاید یک قرن است که این میراث ملی ایران وجود داشته است.
این بنای یادبود عدالت مدرن را می توان از منظر وکیل دادگستری و کانون وکلا به عنوان یک رویداد اجتماعی در نظر گرفت. بنابراین برای شناسایی علل و عوامل چالش ها و هجمه ها به این نهاد مدنی، ابتدا باید آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی دید. قوانین افسردگی – آسیب شناسی رویدادهای مورد نظر را با ارائه موضوع و ارائه نتایج مطالعه در قالب یک طرح مطالعه آغاز کنید، هر تکنسین رویکرد متفاوتی را به چالش های مورد مطالعه ارائه دهد.
بنابراین، نگارنده بر این باور است که شناسایی و رسیدگی به علل هجمه ها و چالش های موجود در نظام حقوقی برای مدیران مجری قانون مهم است. عوامل مؤثر در تولید هجمه و چالش به وکیل، نسبت به موضوع اقدام مؤثر انجام دهد.
برای تعیین جایگاه موسسه حقوقی لازم است تاریخچه این موسسه را به اختصار مرور کنیم و بنچمارک و بنچمارک را در زمان های مختلف با یکدیگر مقایسه کنیم. بر اساس برخی از وقایع تاریخ دفاع، سه مقطع تاریخی را از زمان آزادی اتحادیه (از دوره قاجار آخر تا تأسیس کانون وکلای دادگستری 1309) می توان توصیف کرد. زمانی که قانون کیفیت صدور پروانه در سال 1331 تا 1376 تصویب شد. تحولات سیاسی با اینکه بیش از نیم قرن قدمت دارد، آیا از این اتحادیه به عنوان نماد افتخار و افتخار یاد می کنید؟ پاسخ این سوال اساسی را از کجا می توان در کانون وکلا و در ساختار اداری و یا در قوه قضاییه یافت؟منطقی است که بین اعضای خانواده و جامعه مرزی قائل نشویم که این دو کلمه ضروری و الزام آور نیستند، بلکه از نظر شناسایی و تحلیل کارکردهای موجود در هر یک از ما، تمایز از این موضوع و شناخت ویژگی ها و ویژگی های هر یک توسط انجام وظایف حرفه ای علاوه بر نظم و قانون باید به رفتار و اعمال گذشته در مواجهه با مشکلات و معضلات موجود در انجمن نگاه کند.
کافی است دکتر مصدح و همکارانش خود را با تحولات و چالش های اخیر زمان تطبیق دهند تا راز موفقیت خود را در حفاظت از موسسه حقوقی فاش کنند و سپس به بررسی مشکلات و هجمه ها بپردازند. در اوایل تأسیس کانون وکلا، وکالت کمتر از امروز بود. اهمیت کانون وکلا امروزه از ارزش بالایی برخوردار است!!
متاسفانه آثار مخرب هجمه ها و مشکلات موجود در جامعه کمتر از هجمه ها و چالش های بیرونی است و یا حداقل چالش های موجود در اتاق مقدمه ای برای چالش های بیرونی است! غلبه بر چالش های بیرونی یادآور شفقت و میل به ساختن خودمان است.
اکنون زمان آن رسیده است که بدن و بدن خود را به خاطر درد و رنج ناشی از کمبودها در جامعه به طور آشکار و بی چون و چرا نقد کنیم. در چند روز آینده، انتخابات اشکودا شاهد نحوه رسیدگی کانون ملی وکلا، مدیران کانون وکلای دادگستری و نامزدهای ریاست جمهوری اسکودا با مسائلی مانند معرفی تعدادی طرح و حساب خواهد بود. وکلا در مجلس سالگرد تاسیس کانون وکلا سوالات زیادی را به همراه دارد.
کدام یک از ما تا به حال با وجدان خود تنها بوده ایم؟ و چگونه از آنها حمایت کردیم؟ چه کسی نداند که همکارانشان برای امور شخصی مانند کاغذبازی، آنلاین و … (و همچنین مواردی که در آستانه حذف و فراموشی هستند) به وکلای خود مراجعه نمی کنند؟ دلیل این کمبود فرصت در اتحادیه چیست؟آیا تغییری مشهود است؟! در شرایطی که همه وکلا بدون توجه به شرایط شخصی خود نیاز دارند در مسیر اتحادیه خود قرار بگیرند. چند شریک در کمپین وجود دارد؟

آیا در این میان روش های حذف آنلاین، محاسبه وجه وکالتی و اعلام آن را کنار می گذارید؟ آیا جای عشق و نفرت بین همکاران عزیز وجود دارد؟!! آیا به نام زمان تعرفه می دهد؟ درصد وکلایی که از سابقه کار خود راضی هستند چند درصد است؟ معیارهای تعیین سرپرستان، کمیشنرها و اعضای اتحادیه چیست؟ انجمن کجاست؟ کانون وکلای دادگستری موافقت کرد که کدام سال را با هزینه هزینه کند؟ آیا نقش و جایگاه سودا در هماهنگی انجمن ها موثر بود؟ در سال هایی که موسسات آموزش عالی بدون رعایت حداقل استانداردها به دانشجویان اجازه تحصیل در رشته حقوقی را می دادند، امروز مدیران موسسه حقوقی چه کردند که این رویکرد علمی را غیرضروری کردند؟ چند هزار وکیل درگیر فعالیت های صنفی هستند که به بدن یک وکیل دردمند آسیب می زند؟
برابری و عدالت هسته اصلی حرفه ماست و باید بپذیریم که یکی از این ده چالش، اتحاد در مخالفت و گمراه کردن هر رویداد اجتماعی و جامعه مدنی است. هر وکیلی موظف است سخت تلاش کند تا به مقصد برسد و تلاش کند تا خانواده و انجمن را به جایگاه واقعی خود برساند و این انقلاب داخلی را آغاز کند.

..