حوادث

اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران، از ۱۶ آبان تا ۱۶ آذر


بر اساس آمار وزارت بهداشت، ویروس وبا در روز سه شنبه (16 آذر 1400) در ایران 6 میلیون و 141 هزار و 335 نفر و در مجموع 130 هزار و 356 نفر را گرفت. این در حالی است که تاکنون 5 میلیون و 936 هزار و 975 نفر در ایران بهبود یافته اند. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که در ۱۰ روز گذشته (۷ تا ۱۶ آذر ۱۳۰۰) به طور میانگین هر ساعت ۱۵۱ نفر در ایران دستگیر و ۳ تا ۴ نفر قربانی تاج گذاری شده اند. و 276 نفر در هر ساعت بهبود می یابند. در این اینفوگرافی روند اپیدمی وبا در ایران در ماه گذشته (16 آبان تا 16 آذر) را مشاهده می کنید.