عمومی

برپایی بیمارستان صحرایی در مداوای بیماران کرونایی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

علی نظیری در بحث بخور بر اساس گزارش پاییز ، وی گفت: “وقتی شهر کاخال در خطر شدید و کرونا قرمز قرار دارد ، به نظر می رسد تعداد بیمارستان های بیش از 110 بیمار مبتلا به کرونا از 60 بیمارستان فعلی در حال افزایش است. بیمارستان های کالکولین علائم اولیه هر روز.

به بیماریهای عروقی در شهر و گسترش شدید ویروس حساس است دلتا کرونا می گوید: “اگر مردم مراقبت های بهداشتی را جدی نگیرند ، وضعیت بدتر خواهد شد.”

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) هلخال گفت: ما نمی توانیم در بیمارستان خالهال و سایر بخشها بیمار بپذیریم و در حال تأسیس بیمارستان صحرایی هستیم و از مقامات منطقه ای خواسته ایم که به شهر کمک کنند و تعداد عروق را افزایش دهند. بیماران. “

مشاهده تعارض با گروه های سنی مختلف ، به ویژه نوجوانان دلتا کرونا می گوید: “برخی از بیماران بدحال ما نوجوانان و نوجوانان مبتلا به سرطان ریه در مراحل پایانی هستند.”

وی خاطرنشان کرد که تعداد پروتکل های بهداشتی در این شهر کم است.

نظیری به محرم نزدیک شد و به ایام عزاداری این ماه اشاره کرد: مساجد امسال تا آنجا که ممکن است برنامه های عزاداری را تعطیل کنند.

رئیس بیمارستان امام کمنی هلخال گفت: “ما نگران هستیم که با گسترش مراسم عزاداری و تجمعات ، شیوع ویروس وبا به مرگ و حتی بعد از آن سرایت کند ، بنابراین هشدارهای لازم و مقامات شهری و منطقه ای را صادر کرده ایم. به آنها گفته شد. “