استان ها

تاکید نماینده مجلس بر تبدیل الیگودرز به شهر تمام الکترونیک

به گزارش سرخط نیوز لرستان ؛ محمد کوداکشی گفت: “کار سخت ، بزرگ ، پرهزینه و واقعاً مهم نه تنها به دلیل زورگویی سایبری دانش آموزان مهم است ، بلکه آنتن دهی تلفن همراه اول و اینترنت گاهی زندگی بسیاری از افرادی را که برای کار ارزش قائل هستند نجات داده است. ارتباطات و فناوری. اطلاعات در اینجا روشن است.

رئیس واحد توسعه متوازن شورای مشورتی اسلامی گفت: البته کارهای زیادی در زمینه ارتباطات در الیگودورز انجام می شود و نیاز به پوشش تلفن و تلفن همراه اول بسیار مهم و اساسی است.

کوداکاکشی از عملکرد ضعیف اپراتور ایرانی در الیگودورز انتقاد کرد و گفت: عملکرد ایران در این شهر بسیار ضعیف است. متأسفانه من از مکانهایی که ایرانسل در آن کار می کرد ناراضی بودم ، بنابراین مردم هرگز از این اپراتور راضی نبودند. “

Cameh Pine ، Dareh Chah ، Shaprabad ، Dam Bahtiri ، Sarab Dastgard ، Frozabad ، Fahreh ، Gandinmin ، Gaigan ، Kakbad ، Gol Zard ، Bag ، Jozir ، Ardodar ، Moose ، Goal Yar ، Cadillas ، خواستار حل این مشکل شدند. و غیره. مشکلات اصلی در زمینه ارتباطات در الیگودورز در روستاها است و ما به تلاش ، برنامه ریزی ، نظارت و مشورت وزارت در گفتگوی جمع آوری کمک نیاز داریم.

مدیران مربوطه ، فرماندار الیگودورز ، اعضای شورای روستا ، مردم و رسانه ها از کودوبکشی ، که تا عصر از استراتژی توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد می کرد – به عنوان وزیر در مجلس شورای اسلامی ، انتقاد کردند. از مدیران ایالتی و شهری بخواهید تا در غلبه بر همه موانع و مشکلات این شهر به من کمک کنند.

وی گفت: “من در حال توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح ملی هستم.”

48