عمومی

حاشیه و متن ماجرای سیلی خوردن استاندار 

چرایی این امر عجولانه و نیمه کاره، انصاف برخی رسانه ها و مراجع ذیربط و استفاده از تفاسیر و تفسیرهای فصلی و سیاسی بر اساس اهداف عملی آنهاست.

مشکل در متن داستان است. در هر صورت هشداری است برای تصمیم گیران مبنی بر اینکه چنین اتفاقی در آینده تکرار نخواهد شد. تصمیم گیران از جمله مدیران کل و به ویژه در استان هایی مانند آذربایجان شرقی باید راهبردی جامع داشته باشند تا اعتماد به نفس خود را از دست ندهند و آنچه را که معلوم است به جای پرهزینه محاسبه کنند. این امر به ویژه در بررسی وضعیت کنونی کشور در تمامی امور مربوط به امنیت و منافع ملی و جلوگیری از اتلاف هزینه ها و منافع در انتخاب تصمیمات هیجانی، حزب گرایی و انتخاب مدیران منطقه ای و سایر مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بدیهی است که در شرایط پیچیده کنونی، تصمیم گیرندگان بیش از حد انتظار هستند که بتوانند مدیران ارشد از جمله مدیران منطقه را انتخاب کنند و تقاضای کامل را ایجاد کنند. با این حال، تصمیم گیرندگان باید از قضاوت خوب خود در مورد انتخاب مدیران استفاده کنند تا اعتماد و اطمینان عمومی را به محل پرورش جلب کنند. سرنوشت در تصمیم گیری و انتخاب منجر به اغراق در این رفتار و یا عواقب ناخواسته مانند تبریز می شود.
انتخاب مدیران با شرایط نامتعارف در تمامی سطوح نیازمند توجه ویژه به سه محور اصلی در شرایط کنونی کشور است. اول اینکه نیاز مردم و رهبری از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر مردم چگونه مسئولان را صادقانه، شایسته و قانونی ارزیابی می کنند؟ رابطه بین مسئولین و مردم چگونه برقرار می شود؟ مردم چگونه می توانند مایل به مشارکت فعال در دستیابی به اهداف اداری خود باشند؟

دومین: انعکاس انتخاب های مربوط به ارزش و منفعت در چشم عموم؛ اولویت آنها چیست؟ تا چه حد می توان مزایای برنامه ها را شناسایی و در اذهان عمومی بیان کرد؟ کدام نقاط و محورهای طرح برای مردم جذاب است یا بعدا می شود؟ البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که اجرای اهداف کلیدی توسط مدیران نالایق می تواند در هر زمان به نتایج متناقضی منجر شود.

سوم، قضاوت ها و نگرش هایی که به دنبال دست بالا در نظام اجرایی در کشور است. البته توجه به این نکته ضروری است که نه تیم فعلی و نه تیم یک بار برای همیشه پیروز میدان نخواهند شد.
این سوال که آیا انتصاب اخیر استاندار جدید آذربایجان شرقی سقوطی را در پی سیلی به وزیر کشور در سه جهت زیر دنبال می کند؟ کدام یک از موارد بالا؟

اگر بپذیریم، می توان ترکیب کارشناسان و کارگزاران رسمی را به دو صورت سنجید: اول; سطح ساختار و اتصال ثانویه؛ زنجیره ارزش بین آنها انتصاب استاندار با همراهی موافقان و مخالفان، هشداری برای عموم مردم است که به زودی با گروهی از پیام رسان های پراکنده مواجه خواهیم شد. این وضعیت با تلفیق ارزش ها و رویکردهای سیاسی بین علمای رسمی بسیار متفاوت است. علاوه بر این، با وجود رقابت مسالمت آمیز بین همه جریان های سیاسی به شکل معمول و آشکار، با وحدت تفاوت دارد.

سیلی بر صورت منصوب وزیر تازه منتخب کشور دارای متنی بدیع با وجوه گوناگون است که امکان تکرار ماجرا را چه درست و چه نادرست فراهم می کند. مهم است بدانیم چه اتفاقی افتاده است. اشتباه از نظر عقلی مجاز است، اما اصلاح لازم است. اشتباه فقط در سیستم های احساسی و کمتر عقلانی ممکن است انجام شود، اما پذیرش ممنوع است.