عمومی

خیریتی دیگر برای مهدی طارمی!

تصمیم دراگان پیشاهنگی غیرمنتظره بود!یعنی حتی پس از انتشار مهدی ترمی در توییتر، ممکن است نام مهدی ترمی در لیست جدید تیم ملی نباشد.
این ساختار است و شرح داده شده است: سمت سرمربیگری در تیم های ملی و باشگاهی.
حالا اتفاقی افتاده اسکاتلندی تصمیم گرفته است خط قرمز پررنگی به نام مهدی ترمی بکشد فضای مجازی سوژه بسیاری از نظرات بوده است. مربی تیم ملی در دسته دوم هرکسی که سرمربی تیم ملی باشد باید به عنوان سرمربی ادامه دهد اما هیچ بازیکنی حق ندارد جلوی سرمربی بایستد.
اکثر کامنت ها احساسی و بسیاری از آنها احساسی هستند. یه برنامه بکش و برو خودت ببین بقیه چی ننوشته! مهدی ستاره: برای ما قابل قبول است که به یکدیگر توهین و توهین نکنیم. .

251 251