عمومی

رافائل گروسی و حقیقت توافق

معنای قانونی این است که فعالیت های ایران از NTP ممنوع است. یا قوانین پروتکل اضافی ، چه در نظر گرفته شود یا نه ، و بخش فنی ، درصد اورانیوم غنی شده توسط ایران چقدر است ، ذخایر ایران چقدر است و از سانتریفیوژها چه استفاده می کند. گزارش سه ماهه خود را به شورای حکام
در زمان نگارش این مطلب هیچ مشکلی با ایران وجود ندارد ، اما آقای گریس اعلام کرده است که ایران اجازه نمی دهد از دوربین ها در محل حراج استفاده شود. چون می دانست توافق برای خودش است. در واقع ، دوربینهای آسیب دیده باید در مکانهای تعیین شده بین ایران و IAAF تعمیر می شدند ، اما کرج بخشی از آن نبود. وقتی متن توافق نامه به دوربین های ذکر شده اشاره می کند و اتهامی را ذکر نمی کند ، آقای گریس چیز دیگری در مورد اینکه چرا به این اتهام دسترسی ندارید می گوید. از آنجا که اتفاقی در کرج و عملیات تروریستی افتاده است ، به تعبیر من و تفسیر ایران ، او در حال تحقیق است که چه کسی و چگونه این عمل را انجام داده است و در واقع ، به نظر ایمن می رسد.

بنابراین باید به دقت ارزیابی شود و به آژانس دسترسی داده شود. نمی توان به دشمن گفت که او چقدر موفق بوده و چه کرده است. بنابراین ، ایران در شگفت است که تا پایان تحقیقات از چه کشوری بوده است و تا زمانی که تحقیقات خود را تکمیل نکرده است چگونه بوده است. اما مرکز شارژ خود مخفی نیست و تحت کنترل آژانس است و اکنون بحث دوربین مطرح شده است ، این دروغی است توسط آقای گروسی ، زیرا بخشی از این معامله نبود. جالب اینجاست که درخواست آقای گروسی از اسلام در سفر خود به وین شگفت انگیز بود و آقای اسلام توضیح داد که باید وضعیت امنیتی را در نظر گرفت و ما می توانیم پس از اتمام تحقیقات به آن برسیم. اما خوب است اگر در تاریخ بگویید که ایران در حال تحقیق است ، اما چگونه انتظار دارید وقتی سه اقدام تروریستی رخ می دهد مطلع شوید؟ ایران انتظار دارد چنین اقدامات تروریستی انجام دهد. همانطور که ما می گوییم ، نمایندگی نباید سیاسی باشد و مدیرکل نباید دروغ بگوید ، چه برسد به اینکه دروغ بگوید.

از سوی دیگر ، باید توجه داشت که وظیفه سازمان اطلاعات ایران این نیست که دریابد چه کسی مسئول این سرقت است. بنابراین به نحوی می توانیم با آژانس برای جبران خسارت و هماهنگی های مکرر همکاری کنیم. محکومیت تروریست ها کار شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به عبارت دیگر ، در حالی که کار آژانس قانونی و فنی است ، قانون آژانس چنین چیزی را مجاز نمی داند و ایران باید از طریق مقامات سیاسی و امنیتی بر موضوع نظارت کند. بنابراین ، حتی اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی به اتهام سوء استفاده لفظی محکوم شود ، باید از نظر قانونی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادی که می تواند بر این پرونده نظارت کند ، نظارت و ارزش گذاری شود.
بهتر است ایران موضوع را با سازمان ملل متحد و شورای امنیت بررسی کند و سپس مجرمان اصلی چنین اقداماتی را مشخص کند. البته اگر آژانس طبیعتاً درگیر چنین فعالیتهای سیاسی باشد ، هرگز کار نخواهد کرد. به همان فرم هایی که از آژانس و مدیرکل دریافت می کنیم ، مکان های جعلی و فضای شرور در ایران می گویند.

* تحلیلگر امور بین الملل
منتشر شده توسط روزنامه آرمان چهارشنبه ، 07 آنلاین