استان ها

راه‌اندازی مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در نیشابور

گزارش تیم منطقه ای خبرگزاری آنا از نیشابور ، مرکز مدیریت ظرفیت و مشاوره حرفه ای (TMC) دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و رفع نیازهای کشور از طریق تجربه فنی ، مهارتی و حرفه ای ، ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف ، در ابتدا و در طول جشن بود. از ناحیه امام زمان (عج)

دوره های مهارتی مورد نیاز برای جذب دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی در این مرکز توسط اداره دولتی آموزش فنی و حرفه ای نظارت خواهد شد.

در مرکز مدیریت مهارت های یادگیری و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، مشاور مشاغل (TMC) ، همه دانشجویان و فارغ التحصیلان می توانند از خدمات و توصیه های اساتید مجرب استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که مشاغل و مشاغل آینده آنها متناسب با نیازهای آنها است.

پایان پیام / 4103/4062 /