اقتصادی

رسانه با زبان مردم از مسئولان مطالبه گری کند

وی گفت: “آگاهی عمومی و آگاهی عمومی از مسائل اقتصادی باید تقویت شود.”

در آستانه چهاردهمین سالگرد تأسیس رادیو Igtesad ، رسانه ها ، به ویژه خدماتی که رادیو می تواند به مردم ارائه دهد ، به رادیو ENA گفت که محمدرضا مهدار اسماعلی ، مدیر رادیو Igtesad ، این خدمات را ارائه کرده است.
وی گفت: “همه به رسانه ملی دسترسی دارند و ما موظف هستیم نیازهای آنها را به عنوان یک رسانه برآورده کنیم.”
مهدی اسماعیل: رسانه ها باید از مسئولان به زبان عمومی بپرسند و پاسخ ها و راه حل های روشنی برای مشکلات ارائه دهند که میزان علاقه و آگاهی عمومی به ویژه در مورد مسائل اقتصادی است. و قوی باش

اسماعیل ادامه می دهد: “میل درست بر اساس درک مناسب است ، در غیر این صورت در نهایت به نتیجه دلخواه نمی رسیم.”

وی افزود: همکاری ، تقریب و ادغام بین مردم و رسانه ها آنها را قادر می سازد تا سطح اطلاعات و آگاهی اقتصادی عمومی و مردم در یک جامعه دموکراتیک را بر اساس نیازهای خود در یک روند عادلانه و معقول افزایش دهند. مسئولین. ”
وی گفت: “اگر این اتفاق بیفتد ، رادیو ایگتساد می تواند نقش بهتری به عنوان بازیگر و هماهنگ کننده در این زمینه ایفا کند و نقش بهتری را ایفا کند و مردم و مسئولان را همراهی کند.”

رادیو ارائه شده با استناد به برنامه “ارائه” که در مورد مسائل مهم این روز بحث می کند ، به وضوح نشان داده است که می تواند پل خوبی بین مردم و مسئولان باشد. این برنامه هر شب میزبان مقامات و مدیران کشور است و قابل ستایش است که آنها از طریق این آنتن به سوالات مردم پاسخ می دهند که قابل تقدیر است.
وی در ادامه گفت: ما بارها دیده ایم که 5 تا 6 وزیر در این برنامه حضور دارند و رابطه مردم و مسئولان کاملاً برقرار شده و در بالاترین سطح خود است.

در پایان ، مدیر رادیو Exxad گفت: در صورت عدم پاسخگویی و بی تفاوتی ، مقامات می دانند که در بین طرف های ذینفع ناآرامی اجتماعی وجود خواهد داشت ، بنابراین به هرگونه دعوت برای پاسخگویی پاسخ می دهند.

انتهای پیام