اجتماعی

رهاسازی حداقل نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه جاجرود در گرو توافق با وزارت نیرو

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران گفت: “این اقلیت ها با خشکسالی ، نظم و تالاب محاسبه می شوند.” شرایط تأیید شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست. این سازمان منتظر جلسه با وزارت نیرو است

امیرعباس احمدی در گفت وگو با سرخط نیوز مطابق قانون تالاب ها ، سازمان حفاظت از محیط زیست وظیفه مطالعه و تعیین نیاز آب رودخانه های کوچک را دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی نیازهای محلی آب رودخانه جاجرود – که به سدهای لاتین و ماملو می ریزد – حداقل در سه شرایط مختلف طبیعی ، مرطوب و خشک را در یک سال بررسی کرده است.

طبق گفته اداره حفاظت محیط زیست استان تهران ، حداقل نیاز آب برای هر یک از این سدها برای حفظ جریان رودخانه 108 میلیون متر مکعب برآورد شده است:

وی در ادامه گفت: “تقاضای کم برای رودخانه ها براساس روش مطالعه قدیمی مونتانا است ، اما این روش اکنون منسوخ شده است و با روش های تحقیقاتی جدید مانند هیدرولوژی زیست محیطی ، مهندسی آب و محیط زیست و یکپارچه محیط حفاظت. “بر اساس این روش های جدید ، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست محاسبه می شود

وی گفت: مطالعات مربوط به رودخانه جاجرود باید با حضور مقامات وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به شورای عمومی آب ارائه شود و باید به طور مداوم آزاد شود.

به گفته رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست تهران ، با توجه به کمبود شرایط طبیعی آب و خشکسالی در کشور ، نیازهای کمی محلی رودخانه جاجرود به آب مشخص شود. نیاز به محیط زیست ፡ وی پاسخگویی به نیازهای کشاورزی و آب آشامیدنی

وی افزود: تا زمانی که این اقلیت ها به تصویب اعضای شورای عالی آب نرسند ، آزادسازی آبهای کوچک ، نیازهای زیست محیطی و حوضه های آبریز اجرا نمی شود. آنها گفتند.

آژانس حفاظت از محیط زیست گفت ، مطالعه سال گذشته برای تعیین کمبود تقاضای آب رودخانه جاجورود به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده و توسط کارشناسان تأیید شده است. رودخانه جاجرود به وزارت نیرو. و او در مورد دستور کار توافق کرده و منتظر جلسه ای درباره این موضوع است

انتهای پیام