رکورد صادرات در آنلاین ماه شکسته شد

به گزارش سرخط نیوز،

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تن کالای وارداتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار آمریکا از گمرکات کشور ترخیص و ۴۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تن و ۶۶۱ میلیون کالا صادر شده است. به کشورهای دیگر ارسال می شود.

وی افزود: در پنج ماهه نخست امسال میانگین واردات ماهانه 2 میلیون و 764 هزار تن بوده است اما اعداد و ارقام نشان می دهد که در دو ماه گذشته صادرات و صادرات به رکورد بالایی رسیده است. کالاهای ایرانی در دولت. سیزدهم را گرفتیم.

به گفته سخنگوی گمرک، در شهریور و مهرماه ۹ میلیون و ۶۸۶ هزار تن و ۱۱ میلیارد و ۶۸۶ هزار تن کالا از گمرکات کشور و ۲۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تن کالای ایرانی ترخیص شده است. 9 میلیارد و 413 میلیون دلار به کشورهای دیگر ارسال شده است.

از این میزان 5 میلیارد و 319 هزار تن واردات به ارزش 6 میلیارد و 490 میلیون تومان از شهریور ماه و 4 میلیون و 367 هزار تن نیز 4 میلیارد و 618 میلیون تومان مربوط به مهرماه صادر می شود. وزن در شهریور 92 درصد و در آنلاین 58 درصد و در شهریور 95 درصد و در مهرماه 39 درصد بوده است. گمرکات کشور.

لافی در خصوص تجارت صادراتی دولت سیزدهم گفت: نرخ صادرات از ابتدای دهه 1400 نسبت به سال 1378 افزایش یافته است و اگرچه رشد صادرات و بازگشت به شرایط قبل از استعمار است، اما این رشد در نیمه دوم است و سریع است. صادرات در شهریور و آنلاین به ترتیب 29 میلیون و 709 هزار تن (9 میلیارد و 413 میلیون دلار آمریکا) افزایش یافت.

سخنگوی گمرک گفت: صادرات کشور در شهریورماه 14 میلیون و 522 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 145 میلیون دلار و در مهرماه 15 میلیون و 187 هزار تن و 5 میلیارد و 268 میلیون دلار بوده است که نسبت به میانگین صادرات ماهانه در پنج ماهه نخست امسال بوده است. در شهریور ماه 60 درصد از نظر وزنی و قیمتی 17 درصد و در مهرماه 67 درصد وزنی و 49 درصد از نظر قیمتی حرکت کردند.

خروج از نسخه موبایل