عمومی

طرح ضداینترنتی مجلس و آینده اینترنت در جهان

در یک مناظره تلویزیونی ، آنها تقریباً مطمئناً می خواستند اعضای پارلمان را که بر آزار و اذیت اینترنتی تأکید می کنند ، وارد کنند.
ولی من نخریدم. اینها ست های یک دست هستند. چرا مخالفم؟ این برنامه قربانی پارلمان است. این طرح توسط دولت بعدی تصویب شده است ، بنابراین در اسرع وقت آن را تصویب کنید تا به نام من تمام نشود.
رئیس مجلس برای حل مشکلات اقتصادی سوریه به آنجا رفت تا این طرح به نام وی تصویب نشود. آنها می دانند که این طرح که نیاز به نظافت زیادی دارد ، اجرا نخواهد شد. اما آنها فقط نگران ملت هستند.
چه چیزی باعث ناراحتی بیشتر نسل جوان می شود؟

***

قطعاً برنامه های برنامه ریزان ضد اینترنت مجلس و مشاوران آنهاماسک ایلانآنها می دانند. ثروتمندترین مرد جهان. شاید آنها نمی دانند. این شبکه های اینترنتی محلی را ادغام کرده و اینترنت ماهواره ای جهانی را راه اندازی می کند. امسال. شرکت های خصوصی قراردادها را نهایی می کنند. مرزهای مستقیم از مکانی به مکان دیگر در حال باز شدن است.
من کسی را متهم نمی کنم. اما باز هم ، شیطان در گوش من زمزمه می کند زیرا طراحان و مشاوران آنها گیج شده اند زیرا می دانند که نمی توانند این مشاغل را کمی اصلاح کنند.
آخرین فرصت برای کسب درآمد از این پروژه ها. آنها دو دهه است که برای طراحی داخلی اصلاح می کنند و حتی یک برنامه بین المللی راه اندازی نکرده اند. شاید هکرهایی باشند که بخواهند ماسک ایلان را تحریک کنند تا سریع و ارزان پروژه ایران را راه اندازی کنند. از خانه ، اینترنت مستقیماً بر روی تلفن های همراه ذخیره می شود.

* در صفحه شخصی در تلگرام منتشر شده است