علمی و پزشکی

لزوم اجرای دقیق طرح تقلیل حضور کارکنان در وضعیت قرمز و نارنجی/عدم همکاری برخی دستگاه های ملی

لزوم اجرای مناسب برای کاهش حضور کارمندان قرمز و نارنجی در بین برخی از سازمان های ملی

رئیس عملیات بیماری های عروق بیماری کرونا در نامه ای به وزیر بهداشت ، مجدداً تأکید کرد که این طرح باعث کاهش چشمگیر کارمندان می شود. در شرایط مختلف تاج قرمز و نارنجی در تهران.

با توجه به ESA در این نامه دکتر علیرضا زالی از ستاد ملی و وضعیت تاج قرمز و نارنجی در ستاد ملی خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند و گفت که اجرای این طرح باید توسط آژانس های ملی در تهران جدی گرفته شود.

وی خواستار اقدام قاطع در صورت عدم اجرای آن شد.

انتهای پیام