عمومی

معترضان طرح مجلس در باره وکالت دادگستری،چه می گویند؟

طی چند هفته گذشته ، عملکرد مجلس سیزدهم جنجال بین دو حقوقدان و اقتصاددان را برانگیخت.به اصطلاح برنامه بهینه سازی ، امکان ورود به آزمون ورودی با اجتناب از بهانه ، اقدامات غیر متعارف و نقض قوانین و مقررات اساسی قانون و عدالت ، به منظور صدور مجوزهای تجاری خاص صادر شده از سوی کمیسیون کالا است. کانون وکلا،نتیجه این آزمایش این است که حد نصاب در آن جهت حرکت می کند یک هماهنگی ساده بین داوطلبان با ارسال پاسخ نامه سفید به همه داوطلبان نمره صفر در آزمون داده می شود (70 درصد از تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون اعلام می شود)این طرح برای پایان دادن به تنهایی کانون های وکلا با تصویب ماده 187 که بیست سال پیش تصویب شد و مجوز قوه قضاییه را داشت ، طراحی شد. به هر حال اشتغال و انحصار زدایی به جای ادامه تحقیقات و بررسی علل شکست آنها ، کسانی که در امتحانات با انتقاد از پروژه شکست خوردند ، آموزه ها را مشروعیت خود می دانند ، طراحان را مورد انتقاد قرار می دهند و شاید مشکل نه تنها ناتوانی آنها در پاسخ به امتحانات ، بلکه شک و تردید آنها نیز باشد. به

اعتراض قانونگذاران در مقابل نمایندگان تهران و شیراز به دلیل عدم توجه به اعتراضات جامعه حقوقی. در امپراتوری ایران. تیمی از وکلای شیراز و تهران عکس ها و اسناد را در اعتراض به تصمیم کنفرانس شیراز و میدان بعثی گرفتند. او آشکارا درباره کیفیت مراحل دادگاه صحبت کرد. قربانیان اصلی این طرح قوه قضائیه و قوه قضاییه خواهند بود تصور می شود که وی به دلیل عدم موفقیت در آزمون وکالت به جرم جنایت متهم شده است.

نتیجه گیری اینکه سهل انگاری و تسهیل صدور مجوز حرفه ای از سوی قوه قضائیه خوب پیش نخواهد رفت. کسانی که حداقل شرایط علمی را ندارند ، به امید احقاق حقوق خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. حق.با کمال تعجب ، رئیس کمیسیون عدالت مجلس می داند که چگونه جوانان می توانند پس از گرفتن مجوز وکالت به تدریج تجربه کسب کنند. این س unال بی پاسخ است.

..