ورزشی

نقش عفاف و حجاب در تشکیل خانواده سعادتمند

آنا حسن هاشمی، روزنامه نگار اهل بروندی به نقل از آنا حسن هاشمی در تشریح و اجرای احکام عفت فرهنگی و اجتماعی گفت: نظافت، حجاب و حیا برای ایجاد یک خانواده سعادتمند بسیار مهم است، عمل یک رکن محسوب می شود. و مکتب روشنگری روشنگری.» (ادامه مطلب)

حجاب باید با چشم و گفتار و رفتار متجلی شود.

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذربایجان جنوبی نیز گفت که وی مسئول حراست است. بهداشت و حجاب آن ها هستند. با حمایت معنوی و مذهبی مردم این ایالت، میراث فرهنگی غنی وجود دارد که مایه مباهات است.

علی زوگی گفت: حجاب باید در چشم، گفتار و رفتار متجلی باشد که دو جنبه مثبت و منفی دارد. جنبه مثبت آن نیاز به پوشاندن بدن است و ابعاد منفی آن برای غیر مسلمان نشان داده نمی شود و این دو اقدام با هم می توانند مؤثر واقع شوند.

اثر مفید حجاب طهارت قلب و طهارت است.

معاون نخست وزیر دانشگاه آزاد اسلامی کره جنوبی علاوه بر این، پاکی، خداپرستی و حیا دارای مفاهیم گسترده ای است و به عنوان یک جامعه دانشگاهی باید در تبیین معانی بالاتر در سطح جامعه موثر باشیم.

وی افزود: تاثیر مهم حجاب طهارت قلب و طهارت است. به نظر می رسد پاکیزگی می تواند بین موفقیت و شکست تفاوت ایجاد کند. اسلام برای زن در جامعه مشکلی ندارد. پاکدامنی و رازداری زن، او را از هرگونه تحقیر و خواری به عنوان محافظ و محافظت محافظت می کند.

وی گفت: حجاب مانند حصار و پناهگاه و دژی در برابر فساد و فسق است. هدف اصلی از وضع قوانین در اسلام تقرب به خداست که از طریق خودسازی و ترس است.

انتهای پیام / 4121/4062 /