علمی و پزشکی

واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گفته شفافا ، دکتر علیرضا رییسی گفت ، “ما قطعاً به واکسن متعهد هستیم و مسئله دیروز یا امروز نیست. کشورها و … می دانند که ما یکی از قوی ترین سیستم ها هستیم. “ما شبکه های منطقه ای داریم

بر اساس واکسیناسیون رایگان وبا و اولویت در سیستم شبکه کشور

وی افزود: “ما همیشه ایمن سازی استاندارد کشور را به صورت رایگان انجام می دهیم و موضوع دیروز یا امروز نیست”. واکسنی که در شبکه توزیع می شود قطعاً رایگان خواهد بود و این یک واقعیت است و بحث پول گرفتن از کسی وجود ندارد.

اگر اولویت ندارید ، نوبت خود را منتظر بمانید

رایس تأکید می کند: اگر فردی اولویت دریافت واکسن را ندارد ، باید منتظر بماند تا نوبت دریافت واکسن برسد. اولویت ها در سراسر جهان وجود دارد و کشورهای بزرگی که واکسن های خود را تولید می کنند هنوز همه گروه ها را واکسینه نکرده اند و به جلو حرکت می کنند. کشوری مانند چین که خودکفاست و هیچ مشکل مالی و تحریمی ندارد ، 9 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده و هنوز 91 درصد از جمعیت خود را واکسینه نکرده است. در واقع ، این 9 درصد اولویت بود و برنامه ما همچنان در اولویت قرار خواهد گرفت.

به گفته وزیر بهداشت ، وزیر بهداشت اظهار داشت که رسانه ها و روزنامه نگاران بخشی از یک گروه کاری مخفی هستند و اولویت سوم دریافت واکسن کرونا است.