حوادث

وزارت علوم: سیستم امنی برای امتحانات مجازی نداریم


سخنگوی هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه امتحانات ترم پایان ترم به صورت حضوری برگزار می شود، در نتیجه تلاش برای برگزاری آزمون های حضوری مورد توافق تمامی دانشجویان تمامی دانشگاه ها قرار گرفته است.