علمی و پزشکی

وقتی معیار انتخاب افراد در حوزه سایبری، سواد و دانش نیست،حمله سایبری به راحتی شکل می‌گیرد

دلیل اولدر این عرصه انواع سکوت و خیانت وجود دارد. در چنین شیوه‌هایی می‌توان با شناسایی دقیق علل، دانش را به طبقات دیگر انتقال داد و از وقوع حوادث تکراری جلوگیری کرد، اما متأسفانه نهادها و سازمان‌ها یاد گرفته‌اند که در صورت وقوع این رویدادها منکر و سکوت کنند.
دانش از طریق چنین صفاتی منتشر نمی شود. به عبارت دیگر، اگر این روش ادامه پیدا کند، نه تنها مکان A، بلکه مکان B نیز آسیب می بیند و مورد حمله قرار می گیرد، زیرا همه آن را انکار می کنند.

نکته دوم یعنی ما توسعه رایگان را یاد گرفته ایم، نه توسعه مقرون به صرفه. برای مثال ویندوز رایگان، آنتی ویروس، ابزارهای ITMM و ابزارهای پردازش و … را معرفی کرده ایم. با وجود هزینه بالای سخت افزار، ابزارهای OPEN SOURCE به طور کلی برای نرم افزار یا ابزارهای دست نخورده داده ها و مدیریت دارایی استفاده می شوند که به راحتی قابل هک هستند. لازم به ذکر است که ما همیشه متوجه نمی شویم که چیزی به سرقت رفته است، مگر اینکه هکر بخواهد قدرت خود را نشان دهد.

ما سال‌هاست که با نرم‌افزار رایگان رنج می‌بریم و آسیب می‌بینیم، اما متأسفانه اطلاعات را نمی‌دانیم زیرا کاربر همیشه مجبور نیست در مورد استفاده از آن به ما هشدار دهد، مگر اینکه بخواهد. قدرت را توضیح دهید

وضعیت کل این یک موضوع دانش روز است که نهادهایی که برای جلوگیری از چنین حوادثی ایجاد شده اند توجهی ندارند. دانش فعلی لزوما مورد تایید نیست. متأسفانه برخی از موسسات به این واقعیت واقف هستند که مهمترین چیز در مورد امنیت، جداسازی اینترنت از اینترنت است. امروزه این بیانیه بسیار عمیق است زیرا نمی‌دانیم شبکه‌های کامپیوتری چقدر می‌توانند باشند. البته اینترنت کشور به متصل بودن یا نبودن آن به اینترنت بستگی ندارد. به عبارت دیگر، مراکزی که از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می کنند، وظایف خود را تا حد امکان پایین انجام می دهند. بیشتر در قالب شعار و شعار.

دلیل چهارمعدم تمرکز مناسب بر دانش امنیتی و مسائل امنیتی نرم افزار. نرم افزارهای کشور تکنیک های امنیتی را نمی شناسند. متأسفانه، این دیدگاه اغلب باعث می‌شود که وقتی زمان شروع یک پروژه فرا می‌رسد، غرق شویم.

علاوه بر این، در موارد IT، پیمانکاران بر اساس تایید و رابطه خود انتخاب می شوند، نه بر اساس مهارت ها، نقاط قوت و توانایی هایشان.
نه تنها باید بر روی موضوعات فرعی از نظر فناوری و حفاظت از فناوری تمرکز کنیم، بلکه آنها به فناوری جدید در جهان تبدیل شده اند، از جمله شعار اینترنت و اینترنت برای کسانی که به خوبی با فناوری آشنا هستند. اما این بحث ها در 20 سال گذشته در کشور وجود داشته است و برای نهادهای نظارتی مهم است که تحقیقات و اطلاعات بیشتری در این زمینه پیدا کنند.

23302