اجتماعی

پلاستیک چه بلایی بر سر بچه‌لاک‌پشت‌های دریایی می‌آورد؟

آلودگی پلاستیکی یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی است و تحقیقات جدید نشان می دهد که این نوع آلودگی تاثیر منفی جدی بر اسباب بازی ها دارد.

به گزارش ISA ، تیمی از متخصصان در بدن لاک پشت ها در سواحل شرقی و غربی استرالیا پلاستیک پیدا کردند.

این خزندگان کوچک پس از خزیدن در ساحل در یک جهت حرکت می کنند و اولین سالهای خود را در اقیانوس آغاز می کنند.

این نهرها پلاستیک زیادی حمل می کنند و لک لک ها از سطح آب تغذیه می کنند.

دکتر امیلی دانکن از مرکز اکولوژی و حیات وحش در دانشگاه اکستر می گوید: “صدف های جوان برای رشد در اقیانوس هایی که شکارچیان دشت زندگی می کنند ، سازگار شده اند.” با این حال ، مطالعات نشان داده است که این رفتار آنها را به دام می اندازد و آنها را به مدیریت پسماند اقیانوس آرام در مناطق بسیار آلوده می کشاند. کودکان نوپا رژیم خاصی ندارند و چیزی می خورند. در این مطالعه متوجه شدیم که آنها مقدار زیادی پلاستیک نیز می خورند. ما هنوز نمی دانیم سنگ زنی پلاستیک چقدر روی صدف های جوان تأثیر می گذارد ، اما در این سن لاک پشت تاثیر قابل توجهی روی جمعیت لاک پشت ها خواهد گذاشت.

این مطالعات بر روی 121 جوجه تیغی انجام شده است که پنج گونه از آنها هفت گونه صدف در جهان هستند که شامل صدف سبز ، صدف قرمز یا سرگردان ، صدف بینی عقاب ، صدف و جوجه تیغی است.

طبق داده ها ، تعداد صدف های پلاستیکی در اقیانوس آرام نسبتاً زیاد بود.

به گزارش بی بی سی ، کارشناسان این مطالعه تأکید کرده اند – در مرحله بعدی مطالعه ، ما سعی می کنیم تأثیر خوردن پلاستیک بر سلامت و بقای این صدف ها را دریابیم.

انتهای پیام