استان ها

کشف 300 کیلو تریاک در ورودی شیرازرهام بخش: کشف 300 کیلوتریاک در ورودی شیراز

فرماندهی مدیریت استان از قیفوقیف 2 دستگاه خودرو توسط ماموران مدیریت شهرستان شیراز و کشف 300 شهر تریاک ر داد.


به گزارش خبرگزاری .رنا از فارس . . . . . اتوبوس . . .

وی افزود: در بازرسی مأموران مدیریت شهرستان شیراز از این دو خودرو، 300 وزن تریاک، و در این رابطه 5 دستگیر ددد.

فرماندهی مدیریت استان فارس هشمن هشدار به چاچاقچیان و مرگ مرگ کرد: یسلیس در شناسایی و دستگیری

انتهای پیام

بخر بخوانید:

استا دوستان خود را به اشتراک بگذارید: