علمی و پزشکی

۲۵ هزار بیمار در لیست انتظار پیوند عضو / روش‌های دریافت کارت اهدای عضو


پروژه جدید “سرزمین روح” ایران پروژه اخیر انجمن اهدای اعضا است که برای نهادینه سازی فرهنگ اهدای اعضای بدن در جامعه تاسیس شد. این پروژه با حضور نهادهایی مانند انجمن کمک های ارگانیک ایران ، وزارت بهداشت ، مرکز مدیریت جنبش های رادیو و تلویزیون ، معاون مطبوعاتی و وزارت راهنما و سازمان های مرتبط در تهران و سایر شهرهای ایران.