عمومی

۵۰ درصد اشتغال مازندران در بخش صنایع غذایی است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گفته Harvestin Gavello ، شنبه شب 46.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه مربوط به صنایع غذایی است. تومان. “

“صنایع غذایی علاقه مند هستند شایعه پراکنی پایین است و باید نسبت و خروجی در این صنعت افزایش یابد.

ادامه: ارزش افزوده صنایع غذایی 24 درصد است که کمتر از سایر صنایع است و کار منطقه ای 50 درصد در صنایع غذایی است.

کاوانلو به یاد آورد – صنایع غذایی صنایع دارای پتانسیل بالایی هستند و نیازهای این بخش باید برآورده شود.

وی گفت: “علیرغم تحریم ها ، اقتصاد سال گذشته 6.5 درصد رشد کرد. خوشبختانه کورو و صنایع غذایی آسیب زیادی ندیده اند.”

وی از صنایع غذایی خواست سهم خود را در بازار افزایش داده و صادرات خود را افزایش دهند.