عمومی

آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

دستیار وزیر مسکن، چاند ماخ پیش گاویتь ساхать 4milion вахид межанный 4хазар хазар милиянды томан пол ми​بارaen. این عدد را با بودجه 1401 که 3600 هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید. یعنی اگر کل بودجه کشور یک سال خرج مسکن شود کمتر از 400.000.000 تومان می شود.

اکنون که وزیر قبلی راه و شهرسازی رفته و وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی می شود، بهترین فرصت برای رئیس جمهور فراهم شده است که قول خود را پس بگیرد و در عوض قول بدهد که در حوزه فعالیت کند. مسکن.

Omidbahshi kar hobe ist, Ama omid vahi vahi dollat ​​в перевод бесплатно. اشتباه برکی داشت ها کی درومتی های، لابد با تفعل امیدبکشی! آنها آماری از دستاوردهای دولت از جمله کاهش تورم، کاهش قیمت و افزایش صادرات ارائه می دهند که با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. اگر وعده 4 میلیون مسکن باقی بماند این آمار ادامه خواهد داشت. مسلماً افرادی که سال ها منتظر بوده اند از دل شکستگی نجات خواهند یافت. سود علی هم نصیب ریاس جهور شد که نیست در دو سوم باگیمانده از عز دولت در کنبره کولی مدان ک عمل نیم شود.

قدیمی ها می گفتند لفظ «رجال» یکی است، اما در سال های اخیر از برخی بزرگان نقل شده که کلمه «رجال» دو است.

اگر آقای رئیسی این جسارت را به او بدهد امیدش را نجات می دهد و امید منطقی اش جای امید پوچ را می گیرد.