عمومی

آقای رئیس جمهور! برای آرام کردن کشور، فرمان را دست خودتان بگیرید

علت آتش سوزی یا سهل انگاری عمدی در ساعات اولیه مورد سرزنش قرار نخواهند گرفت.سرعت عمل مهم است. پس از مهار آتش و یافتن آرامش و شرایط پایدار، دلایل، مقصران، سوء مدیریت و … را پیدا می کنند.

2- وضعیت فعلی جامعه مانند این مثال است. بنا به رابعد و معادیری، جمیعت ملتهب شده و ناارامیهای در کیشور به وجود است; بی تیمی به اخبار رسمی و رسامین هم در کامستی در سال 1357 تکونون رسانه رسمی و مجازی کہ تکا نیدید; मेडिया है बीग؟ مقامات رسمی و غیر رسمی، برخی کشورها از شورش ها و…

3- خب که باید کرد؟

برای همار آن اوکافرین، یک مدادنة مدیان (و قاطع 1کمدانة) است. سایر اعضا باید اطاعت شوند. هم داد، اما پیش نیاز محمولان، برای جمع آوری افکار عمومی است.

4- به نظر می رسد فردی که می تواند در این زمینه چنین جامعه ای داشته باشد رئیس جمهور است. اصل ۱۱۳ قنون عساسی، و رای دومن مقام رسمی کیشور، مسئول قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی. 10 سال پیش تفسیر شورای نگهبان بر این اساس است که رئیس جمهور برخلاف نص قانون اساسی فقط قوه مجریه را اجرا می کند.

5- وحدت فرماندهی و رهبری، حتی برای سومین رئیس جمهور کشور که با ادارات مختلف مشغول حکومت است، فرصت طلایی برای شخص آقای رئیس جمهور است. اگر واقعاً این گفته را نپذیرد با صداقت و شجاعت آن را منحل می کند و اگر فقط همین باشد تصمیم خود را شفاف می کند.

6-ناآرامیس های اخره وورنده ایز تقاضای اسپل نقگوته باکشاهی از گمی است. یکی از مهمترین آنها حذف یا عدم تأثیر نهادهای مدنی (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) و از بین بردن راه های تعامل و ارتباط با جامعه است که از جامعه می تواند به رئیس جمهور در کنترل فضا کمک کند.

7- کشاندن سلبریتی ها به مسائل اخیر اعم از درست یا نادرست، برخورد با آنها و دستگیری آنها و یا طرح اتهامات متعدد (حتی اگر همه آنها صحیح باشد) نه تنها کمکی به ایجاد آرامش نمی کند، بلکه خشم جامعه را نیز به دنبال دارد. تعداد قابل توجهی از این سلبریتی ها در سیستم سود کار کرده اند و در آن بخش ها مورد احترام بوده اند.

8- تكه تعريف جميعي و دميدن بر اطش خودي-غير خودي به در كوتاه حال، تنها تاسريش داغتر و تندتر كاردن فازاست. عوامل سیاسی و رسانه‌ای که در جامعه این بازی را انجام می‌دهند، در طول سال‌ها به اهداف خود رسیده‌اند و اکنون می‌خواهند از هرج و مرج دوری کنند، ورزش کنند یا تهدید به محاکمه کنند اگر می‌توانستند منتفع شوند، مفید خواهند بود. در دوره های قبل، اما در بسیاری از موارد محبوب تر شدند.

همچنان می توانید از نفوذ این افراد بهره ببرید و برای این منظور ابتدا باید اعتماد آنها را جلب کنید و ثانیاً از آنها برای بهبود شرایط کمک بخواهید.

9- اگر رئیس جمهور دارای اختیارات کافی باشد – که دارد – می تواند مسئولیت کوتاهی همه دستگاه های دولتی را بپذیرد و از طرف همه دستگاه های دولتی عذرخواهی کند. و يكين از اولين غامها، است اين است كه اين است.

10-برخی از تجمعات با شعارهای تند تهدیدی برای امنیت عمومی نیست و حتی به دلیل اینکه منجر به رهایی از احساسات می شود مفید است. به همین دیلیل هوزر لابس سریعیه ها بری برهم زدان یک تمکیں تجمعات است . اگر پلیس، منی حضور لابس سریعیه ها در آن سرامه شود، آرامش زودتر برمی گردد.

11- شکی نیست که دشمن از شورش و آشوب سود می برد، اما به روشی تکراری، ملال آور و غیرقابل اعتماد تبدیل شده و حتی حالت ضد تبلیغاتی ایجاد کرده است. بدتر از این که گفته می شود فریب خورده و احساساتی و تحت تاثیر رسانه های بیگانه هستند.

12- در صورت تحقق وعده های دولت به ویژه در امور اقتصادی، بسیاری از تجمعات کاهش می یابد. وقتی تحریم ها ادامه پیدا می کند، احساس بی توجهی دولت به تعامل مثبت با دنیا را بیشتر می کند. متأسفانه وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده در این زمینه ناکارآمد هستند.

13- برخی از مسئولان دولت با سخنان خود آتش می آورند و رسانه های دولت و حامیان آن نگران طولانی شدن هنر خود نیستند. تا وقتی تفرین مدیا ازتعریف بوق نگرد نگرد، اش همین است و كاسه همین.

14- از دولت کنین برمیاد که کے کے و دلسوز کے کے کے کے کے در این گروه افراد اصولگرای زیادی وجود دارند که پیش از این کارآمدی خود را در حل بحران ها نشان داده اند. از ين عنده موجه بريا كارفردن الفرحيخت و ستقام به جمعيت مي توانم بهرا غربت.

15- آنچه گفته شد مشکلی است که با اراده و دستور رئیس جمهور در کوتاه مدت قابل رفع است. البته موانع بزرگی مانند عدم همکاری برخی از بخش های حکومت با او وجود دارد. بائینهال مدت زمان و درازمدت هم بدور است که بری بید. ذکر این نکته کافی است که در مراحل بعدی باید به همه اقشار مردم (حتی مخالفان نظام) فرصت حضور در صحنه سیاسی داده شود.

کلید حل همه مشکلات در دست رئیس جمهور است. داستان این است و میدان.

6565