عمومی

اجرای طرح «هادی» در ۵۴ درصد از روستاهای لرستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بویا تعبیی در گفت و برو به گزارش خبرنگار آنلاین، از مجموع 200 و 985 روستای ایران، 1000 و 575 روستای بالای 20 خانوار هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان دارای طرح هادی هستند، افزود: طرح هادی 10 ساله است و پس از گذشت 10 سال این روستا نیاز به توسعه مجدد دارد و ما این طرح را داریم. گزینه “هادی” در کتابچه راهنمای ما.

در آن راستا پر «هادی» 769 روستای استان در دست بازنگری است

تعبیر با تقدیم بر آمسال بازنگری «هادی» 769 روستای استان به شرح بریت ریست، توضیح کرد: توضیح کرد: توضیح کرد: “هادی” کیں کریں است.

وی گفت: «هادی» در 859 روستای استان اجرا شده است.

مدیر بنیاد انقلاب اسلامی افزود: با توجه به محدودیت های اعتباری هر ساله طرح «هادی» را در سطح تعداد محدودی از روستاهای استان اجرا می کنیم.