علمی و پزشکی

استاندارد تجویز دارو در نسخه ۱/۵ قلم در دنیا و در ایران ۴ قلم است

به روبوت تعرف، عين اللهي گفت: صندوق بيماران سخت است و همه كارها انجام مي شود. اکنون ، 500،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 به این صندوق اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: امسال با توجه به شیوع بیماری و شیوع آنفلوآنزا در اواسط شهریور با وجود بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مشکلاتی به وجود آمد که کمبود دارو به سرعت با واردات از اواخر شهریور برطرف می شود. هفته.

و گفت: برنگ دارو باید رود لوگیک کند و با توکی به کیکہہ۔۔ نسخه استاندارد دارو در نسخه 1/5 قلم در جهان؛ در کی آن ایزن در ایران 4 قلم است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان