استان ها

اعتراض رسمی تراکتور به قضاوت داور بازی با ملوان

گل دوم تبریزی ها سالم بود

باشگاه تراکتور به داور داور دیدار این تیم با ملوان کرد.

خبرگزاری روگر کروگه روشتی انا، ایوب بهتاج ایزهد دادست: گل دوم ترکتور در کاکس ملوان کملا صحیه بود، نیمدانم داور با که هدیندی گل ما را مردود کرد کرد. همچنین ، بازیکن मलवान मियुन पुन बाजी हैटाइ शाइ शाइ शाइ ेजा סד( נמעד ד מק מק ק ק ק בל בל בל בל דר דר קמ נב נב נב עת עת עת עת מ מ ما هر هفته تحت تاثیر داوری هستیم. کرا روسیکات داوری کاکت علیه ترکتور است؟

وی افزود: همانطور که به هواداران قول داده بودم پس از پایان بازی با آقایان رفسنجان و افشاریان جلسه ای برگزار کردم و ایشان گفتند که به کمیته داوران کمک می کنم تا در انتخاب داوران بازی های تراکتورسازی توجه بیشتری داشته باشند.

بهتاج داد داد: کرا در دو فاختر داورانی برای بازی‌های ترکتوری می‌شود که در دو فاختر داورانی بایزی‌های ترکتور می‌شود که در لیگ استماع می‌کند؟ ما به این موضوع اعتراض کرده بودیم. متاسفانه در روز روز روشن گل ما را مردود اعلام کردند ما و هواداران از قضاوت های یک طرفه و این بی نظمی ها خسته شده ایم و نمی دانیم چه بگوییم. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال کی جواب هواداران را می دهد؟

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: بلافاصله پس از پایان بازی با آقای افشاریان تماس گرفتم و از عملکرد تیم داوری گلایه و اعتراض کردم. اما می دانیم که آب به جو باز نمی گردد.

انتهای پیام