اعضای بدن یک جوان مرگ مغزی قمی اهدا شد

عسنا/قم کارشناس مسلسل واید پیک کے کے کے کے کہ بیان کرد کم بیان کرد: برای بدن جوان نکم شادروان ومید فرسود، 23 ساله که بہ لہہے کے بہ کہ بہ کہ کہ کہ کہ بود بہ شد.

ولی‌الله سمدی کرشناس مسئول یکی از اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم امروز در دومین روز از ماه در طی سخنانی در خصوص اهدای یک جوان 23 ساله. به بهال بمراد بدحال زينده و اوميد به بهه بهال زيدها و عميد.

وی خاطرنشان کرد: امکان بازگشت مجدد به زندگی برای بیمار مغزی وجود ندارد.

صمدی ادامه داد: بیمار می تواند قبل از فوت اعضای حیاتی خود مانند قلب، کلیه، لوزالمعده، ریه و روده و 48 ساعت پس از مرگ، بافت و بافت هایی مانند پوست، قرنیه، استخوان، لوزالمعده و دریچه را اهدا کند. ماهیچه ها قلب توانایی اهدا را دارد.

کارشناس مسلسل واحد بدون عددة علوم علوم قم، بیان کرد: هر کرشناس می‌توندی با کردی از جمال کلب، ریه، کیبتر، کنکراس، دورت و کیلی، یک تا هشت بمرگ را از مرگ می‌دهد.

وی افزود: همچنین هر اهداکننده می تواند با اهدای دریچه قلب، ورید، تاندون، ماهیچه، استخوان، بافت و بافت، زندگی بیمار را بهبود بخشد.

سمدی تصریح کرد: با اعلام مرگ بیماری مغزی، بیمار را می توان با پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی حداکثر تا 12 روز نگه داشت، اما در این مدت اندام های حیاتی حیات خود را از دست می دهند و توانایی اندام ها ضعیف می شود.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل