عمومی

«ام آر آی» گچساران راه اندازی می شود/ ایجاد مرکز سوختگی در استان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمد غلام نژاد در گفتگو با خبرنگار آنلاین افزود: رفع نواقس «صبح آر من» گچساران با تزریق دو میلیارد تومان تکمیل و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی گفت: پروژه مرکز درمان سوختگی ها 15 میلیارد تومان هزینه دارد هدف گذاری شد، ایزه کرد: در کرکز سوکتگی در بی بی حکیمه درای اسکلتی رها شده بود.

غلام نژاد گفت: این مرکز شامل دو طبقه است.من سی U» سوکتگی است و می‌تونه به مدرک منزل نازایی کھساران بنازیر و منکرز رفرد استانهای همجوار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ساخت اولیه تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان بی بی حکیمه اشاره کرد و گفت: همچنین راه اندازی بیمارستان نرگس با خرید تجهیزات در بخش ها، تاسیسات، سیستم های الکترونیکی بیمارستان بی بی حکیمه بیمارستان و توسعه و راه اندازی بخش های جدید در اسرع وقت می تواند یک نکته باشد.”

वि आज अग्य राह राष्टी बक्ष डीलीज शोाा باشت خبر داد و گفت: انتفای یک امولبان به همستان داشت باشت و راه اندازی بخشهای جدید این بیمارستان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان محقق شد.